Rozdíl mezi 1080p, 4K a 8K rozlišením pro video

Vdnešnídoběmámenavýběrzmnoharůznýchmožnostírozlišeníprovideo.Rozdílymezi1080p,4Ka8Krozlišenímprovideojsoučastomatoucí.Přečtětesitentočlánek,abystezjistili,kterérozlišeníjeprovásnejlepší.

Coje 1080p?

1080pjenejběžnějšímrozlišenímprovideo.JetotakéznáméjakoFullHDneboHD.1080pseskládáz1080řádkůobrazu,kteréjsouzobrazenyvrámcijednohosnímku.Každýsnímekjezobrazensfrekvencí30snímkůzasekundu.Toznamená,žekaždýsnímekjezobrazen30krátzasekundu.Tojedůvod,pročje1080ptakpopulární.Jetodostatečněvysokérozlišeníprovětšinuaplikací,alenenítaknáročnénavýkon,jakoje4Knebo8K.

Take 4K?

4Kjevyššímrozlišenímnež1080p.JetotakéznáméjakoUltraHDneboUHD.4Kseskládáz4096řádkůobrazu,kteréjsouzobrazenyvrámcijednohosnímku.Každýsnímekjezobrazensfrekvencí30snímkůzasekundu.Toznamená,žekaždýsnímekjezobrazen30krátzasekundu.4Kjevyššímrozlišenímnež1080p,cožznamená,žeobrazjeostrějšíadetailnější.Tojedůvod,pročje4Ktakpopulárníprofilmyateleviznípořady. undefined

Coje8K?

8Kjenejvyššímrozlišenímprovideo.JetotakéznáméjakoSuperHi-VisionneboSHV.8Kseskládáz8192řádkůobrazu,kteréjsouzobrazenyvrámcijednohosnímku.Každýsnímekjezobrazensfrekvencí30snímkůzasekundu.Toznamená,žekaždýsnímekjezobrazen30krátzasekundu.8Kjenejvyššímrozlišenímprovideo,cožznamená,žeobrazjenejostřejšíanejdetailnější.Tojedůvod,pročje8Ktakpopulárníprofilmyateleviznípořady.

Kterérozlišeníbychmělpoužít?

Vzávislostinatom,cochcetedělat,jerozdílmezi1080p,4Ka8Krozlišenímprovideo.Pokudchcetenahrávatvideaprowebnebosociálnímédia,1080pjedostatečněvysokérozlišení.Pokudchcetenahrávatvideaproteleviznípořadynebofilmy,4Knebo8Kjelepšívolbou.8Kjenejvyššímrozlišením,alejetakénejnáročnějšínavýkon.Pokudchcetenahrávatvideaproteleviznípořadynebofilmy,alenemátedostatekvýkonu,můžetezvolit4K.

Závěr

Rozdílymezi1080p,4Ka8Krozlišenímprovideojsoučastomatoucí.1080pjenejběžnějšímrozlišenímprovideoajedostatečněvysoképrovětšinuaplikací.4Kjevyššímrozlišenímnež1080pajepopulárníprofilmyateleviznípořady.8Kjenejvyššímrozlišenímprovideoajepopulárníprofilmyateleviznípořady.Vzávislostinatom,cochcetedělat,jerozdílmezi1080p,4Ka8Krozlišenímprovideo.FAQ

  • Q: Jakéjenejvyššírozlišeníprovideo?
    A: Nejvyššímrozlišenímprovideoje8K.
  • Q: Jakéjenejběžnějšírozlišeníprovideo?
    A: Nejběžnějšímrozlišenímprovideoje1080p.
  • Q: Kterérozlišeníbychmělpoužít?
    A: Vzávislostinatom,cochcetedělat,jerozdílmezi1080p,4Ka8Krozlišenímprovideo.

Pokudchcetezjistitvíceorozdílechmezi1080p,4Ka8Krozlišenímprovideo,můžetesepodívatna TechRadar nebo DigitalTrends .

Rozdílymezi1080p,4Ka8Krozlišenímprovideojsoučastomatoucí.Přečtětesitentočlánek,abystezjistili,kterérozlišeníjeprovásnejlepší.1080pjenejběžnějšímrozlišenímprovideoajedostatečněvysoképrovětšinuaplikací.4Kjevyššímrozlišenímnež1080pajepopulárníprofilmyateleviznípořady.8Kjenejvyššímrozlišenímprovideoajepopulárníprofilmyateleviznípořady.Vzávislostinatom,cochcetedělat,jerozdílmezi1080p,4Ka8Krozlišenímprovideo.