Jak zjistit, zda byla vaše zpráva ve Facebook Messengeru přečtena

Facebook Messenger je aplikace pro Android a iOS, která umožňuje uživatelům posílat a přijímat zprávy. Aplikace používá různé ikony, které se objevují vedle vašich zpráv, aby vám umožnily zjistit, zda byly odeslány, doručeny nebo přečteny. Tento článek vám pomůže pochopit, jak tyto ikony fungují a.

Jak fungují ikony ve Facebook Messengeru?

Facebook Messenger používá různé ikony, aby vám umožnily zjistit, zda byla vaše zpráva odeslána, doručena nebo přečtena. Ikona, která se objeví vedle vaší zprávy, závisí na tom, jak daleko je zpráva ve zpracování.

Ikona kolečka

Když odešlete zprávu, objeví se vedle ní ikona kolečka. To znamená, že zpráva byla odeslána a je na cestě k příjemci. undefined

Ikona dvou koleček

Když se ikona kolečka změní na ikonu dvou koleček, znamená to, že zpráva byla doručena příjemci. To znamená, že zpráva byla odeslána a příjemce ji může vidět ve svém telefonu.

Ikona křížku

Když se ikona dvou koleček změní na ikonu křížku, znamená to, že zpráva byla přečtena. To znamená, že příjemce ji otevřel a četl.

Jak zjistit, zda byla vaše zpráva ve Facebook Messengeru přečtena?

Pokud chcete zjistit, zda byla vaše zpráva ve Facebook Messengeru přečtena, musíte se podívat na ikonu, která se objeví vedle zprávy. Pokud je ikona křížku, znamená to, že zpráva byla přečtena. Pokud je ikona dvou koleček, znamená to, že zpráva byla doručena, ale ještě nebyla přečtena.Jak se zabránit tomu, aby ostatní věděli, že jste zprávu přečetli?

Pokud nechcete, aby ostatní věděli, že jste zprávu přečetli, můžete použít funkci „Ignorovat“ ve Facebook Messengeru. Tato funkce umožňuje příjemci ignorovat zprávu, aniž by odesílatel věděl, že byla přečtena.

Závěr

Facebook Messenger používá různé ikony, aby vám umožnily zjistit, zda byla vaše zpráva odeslána, doručena nebo přečtena. Pokud chcete zjistit, zda byla vaše zpráva ve Facebook Messengeru přečtena, musíte se podívat na ikonu, která se objeví vedle zprávy. Pokud je ikona křížku, znamená to, že zpráva byla přečtena. Pokud chcete zabránit tomu, aby ostatní věděli, že jste zprávu přečetli, můžete použít funkci „Ignorovat“ ve Facebook Messengeru.

Zdroje: Centrum nápovědy Facebooku , Lifewire , Digitální trendy .

FAQ

  • Q: Jaké ikony se objeví vedle mých zpráv ve Facebook Messengeru?
    A: Ve Facebook Messengeru se objeví ikona kolečka, když je zpráva odeslána, ikona dvou koleček, když je zpráva doručena, a ikona křížku, když je zpráva přečtena.
  • Q: Jak zjistím, zda byla moje zpráva ve Facebook Messengeru přečtena?
    A: Pokud chcete zjistit, zda byla vaše zpráva ve Facebook Messengeru přečtena, musíte se podívat na ikonu, která se objeví vedle zprávy. Pokud je ikona křížku, znamená to, že zpráva byla přečtena.
  • Q: Jak se zabránit tomu, aby ostatní věděli, že jste zprávu přečetli?
    A: Pokud nechcete, aby ostatní věděli, že jste zprávu přečetli, můžete použít funkci „Ignorovat“ ve Facebook Messengeru. Tato funkce umožňuje příjemci ignorovat zprávu, aniž by odesílatel věděl, že byla přečtena.