Android Telefony jsou oběťmi kryptoměnového krádeže

KryptoměnovízlodějiútočínaAndroidtelefonyapřipojujíjejichprocesorykzískávánínovýchBitcoinů.PokudmáteAndroidtelefon,kterýsezahřívá,zpomalujeamášpatnouvýdržbaterie,můžebýtobětíkryptoměnovéhokrádeže.Tentočlánekvámpomůžepochopit,jaksechránitpředkryptoměnovoukrádeží.

Cojekryptoměnovákrádež?

Kryptoměnovákrádežjeproces,kdyjsoukyberzločincischopnizískatkontrolunadvašímzařízenímapoužítjehoprocesorktěžběkryptoměn.Těžbakryptoměnjeproces,kterýmsezískávajínovéBitcoinovémince.Kyberzločincitodělajítím,žesepřipojíkvašemuzařízeníapoužijíjehoprocesorktěžběkryptoměn.Tentoprocesmůžezpůsobit,žesevašezařízenízahřívá,zpomalujeamášpatnouvýdržbaterie.

Android Telefony jsou oběťmi kryptoměnového krádeže. V poslední době se stává stále častějším, že útočníci používají Android telefony k odcizení kryptoměn. Uživatelé by měli být obzvláště opatrní, když používají své Android telefony k práci s kryptoměnami. Mobilní telefon Kitana A Sanyo Katana jsou obzvláště náchylné k útokům.

Jaksechránitpředkryptoměnovoukrádeží?

Nejlepšízpůsob,jaksechránitpředkryptoměnovoukrádeží,jepoužívatsilnéhesloaaktualizovatsvůjoperačnísystém.Doporučujesetaképoužívatantivirovýsoftware,kterývámpomůžedetekovataodstranitškodlivýsoftware.Dálejedůležité,abystesidávalipozornato,costahujeteainstalujete,aabystesevyhýbalineznámýmwebovýmstránkám.Pokudsevámzdá,žeseváštelefonzahřívá,zpomalujenebomášpatnouvýdržbaterie,můžetobýtznámkatoho,žejeobětíkryptoměnovéhokrádeže.

Jaksezbavitkryptoměnovéhokrádeže?

Nejlepšízpůsob,jaksezbavitkryptoměnovéhokrádeže,jeodstranitškodlivýsoftware,kterýjenavašemzařízení.Tolzeprovéstpomocíantivirovéhosoftwaru.Dálejedůležité,abystesidalipozornato,costahujeteainstalujete,aabystesevyhýbalineznámýmwebovýmstránkám.Pokudsevámzdá,žeseváštelefonzahřívá,zpomalujenebomášpatnouvýdržbaterie,můžetobýtznámkatoho,žejeobětíkryptoměnovéhokrádeže.

Závěr

KryptoměnovízlodějiútočínaAndroidtelefonyapřipojujíjejichprocesorykzískávánínovýchBitcoinů.PokudmáteAndroidtelefon,kterýsezahřívá,zpomalujeamášpatnouvýdržbaterie,můžebýtobětíkryptoměnovéhokrádeže.Nejlepšízpůsob,jaksechránitpředkryptoměnovoukrádeží,jepoužívatsilnéhesloaaktualizovatsvůjoperačnísystém.Doporučujesetaképoužívatantivirovýsoftware,kterývámpomůžedetekovataodstranitškodlivýsoftware.Nejlepšízpůsob,jaksezbavitkryptoměnovéhokrádeže,jeodstranitškodlivýsoftware,kterýjenavašemzařízení.Zdroje:

  • CNET:Cojekryptoměnovákrádežajakjizastavit
  • Kaspersky:JaksechránitpředkryptoměnovoukrádežínaAndroidu

FAQ

  • Cojekryptoměnovákrádež? Kryptoměnovákrádežjeproces,kdyjsoukyberzločincischopnizískatkontrolunadvašímzařízenímapoužítjehoprocesorktěžběkryptoměn.
  • Jaksechránitpředkryptoměnovoukrádeží? Nejlepšízpůsob,jaksechránitpředkryptoměnovoukrádeží,jepoužívatsilnéhesloaaktualizovatsvůjoperačnísystém.Doporučujesetaképoužívatantivirovýsoftware,kterývámpomůžedetekovataodstranitškodlivýsoftware.
  • Jaksezbavitkryptoměnovéhokrádeže? Nejlepšízpůsob,jaksezbavitkryptoměnovéhokrádeže,jeodstranitškodlivýsoftware,kterýjenavašemzařízení.