Aktualizace iOS 14.7.1 přerušuje mobilní připojení iPhone

Nejnovější aktualizace Apple iOS 14.7.1 způsobila, že někteří uživatelé iPhone ztratili mobilní připojení. Tento problém byl hlášen uživateli po celém světě a Apple nabídl několik možností, jak obnovit mobilní připojení. Chybu může opravit očekávaná aktualizace na iOS 14.8, ale do té doby mohou uživatelé vyzkoušet následující řešení.

Restartujte svůj iPhone

Prvním krokem při pokusu o obnovení mobilního připojení je restartování vašeho iPhone. To lze provést stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se neobjeví posuvník „vypnout posunutím“. Posuňte posuvník doprava a počkejte, až se váš iPhone vypne. Jakmile se vypne, znovu stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Apple. To by mělo restartovat váš iPhone a doufejme obnovit mobilní připojení.

Zkontrolujte nastavení sítě

Pokud restartování vašeho iPhone neobnoví mobilní připojení, měli byste zkontrolovat nastavení sítě. Chcete-li to provést, přejděte do Nastavení > Mobilní > Možnosti mobilních dat a ujistěte se, že je povolena mobilní data. Měli byste také zkontrolovat, zda jsou nastavení vašeho operátora aktuální, a to tak, že přejdete do Nastavení > Obecné > O aplikaci. Pokud je k dispozici aktualizace, měli byste ji nainstalovat.

Obnovte nastavení sítě

Pokud výše uvedené kroky nefungují, měli byste zkusit resetovat nastavení sítě. To lze provést tak, že přejdete do Nastavení > Obecné > Obnovit > Obnovit nastavení sítě. Tím se resetují všechna vaše síťová nastavení, včetně hesel Wi-Fi a nastavení mobilní sítě. Po resetování nastavení sítě byste měli být schopni obnovit mobilní připojení.

Kontaktujte svého operátora

Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, měli byste kontaktovat svého operátora. Váš operátor vám může poskytnout další pomoc při obnovení mobilního připojení. Mohou být také schopni poskytnout informace o nadcházejících aktualizacích, které mohou problém vyřešit.

Očekávaná aktualizace iOS 14.8

Očekává se, že Apple vydá aktualizaci na iOS 14.8, která může opravit chybu, která způsobuje, že někteří uživatelé iPhone ztrácejí mobilní připojení. Do té doby mohou uživatelé zkoušet výše uvedená řešení. Také se doporučuje, aby uživatelé udržovali své iPhone v aktuálním stavu s nejnovějšími aktualizacemi softwaru.Závěr

Nejnovější aktualizace Apple iOS 14.7.1 způsobila, že někteří uživatelé iPhone ztratili mobilní připojení. Společnost Apple nabídla několik možností, jak obnovit mobilní připojení, a očekávaná aktualizace na iOS 14.8 může chybu opravit. Do té doby mohou uživatelé zkoušet restartovat své iPhony, zkontrolovat nastavení sítě, resetovat nastavení sítě a kontaktovat své operátory pro další pomoc.

Další informace naleznete v následujících důvěryhodných zdrojích:

FAQ

  • Q: Co způsobuje, že někteří uživatelé iPhone ztrácejí mobilní připojení?
    A: Chyba v nejnovější aktualizaci Apple iOS 14.7.1 způsobuje, že někteří uživatelé iPhone ztrácejí mobilní připojení.
  • Q: Co mohu udělat pro obnovení mobilního připojení?
    A: Můžete zkusit restartovat svůj iPhone, zkontrolovat nastavení sítě, resetovat nastavení sítě a kontaktovat svého operátora pro další pomoc.
  • Q: Opraví chybu aktualizace na iOS 14.8?
    A: Očekává se, že chybu opraví aktualizace na iOS 14.8, ale do té doby mohou uživatelé vyzkoušet řešení popsaná výše.