Zásady ochrany osobních údajů

Poskytnutím vašich osobních údajů nám dáváte důvěru, že budeme s nimi nakládat odpovědně a zabezpečeně. V této zásadě ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaké jsou vaše práva v souvislosti se sběrem a používáním těchto informací na našem webu 'GADGETS' (https://n73.eu/).

Shromažďování osobních údajů

Při používání našeho webu můžeme shromažďovat určité osobní údaje, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, kontaktní informace a další údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů nebo při vytváření účtu.

Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být použity k následujícím účelům:

  • Poskytování a personalizace služeb - Vaše osobní údaje nám umožňují poskytovat vám požadované služby a přizpůsobovat je vašim preferencím.
  • Komunikace - Můžeme používat vaše osobní údaje k zasílání informací o našich produktech, akcích a novinkách, pokud jste udělili souhlas s tímto typem komunikace.
  • Zabezpečení a ochrana - Vaše osobní údaje nám umožňují chránit naši webovou stránku a ochránit naše uživatele před podvody a neoprávněným použitím.
  • Statistiky a analýzy - Můžeme anonymizované osobní údaje použít k vytváření statistik a analýz, které nám pomáhají lépe porozumět potřebám našich uživatelů a zlepšovat naše služby.

Sharing osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, pronajímat ani sdílet s třetími stranami, pokud k tomu nemáme váš výslovný souhlas, kromě situací, kdy to vyžaduje zákon nebo jsme povinni tak učinit v souladu s platnými právními předpisy.

Bezpečnost

Přijímáme opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Vaše údaje jsou chráněny proti ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu, úniku, změně nebo zničení. Používáme bezpečnostní opatření, jako jsou šifrování dat, zabezpečené připojení a omezený přístup k osobním údajům, aby byly vaše informace chráněny.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje bezpečně odstraněny nebo anonymizovány.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, opravu nesprávných údajů, omezení zpracování, přenosnost údajů nebo jejich výmaz. Můžete také kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely. Chcete-li využít tato práva nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních informací uvedených na našem webu.

Cookies a sledovací nástroje

Na našem webu můžeme používat cookies a podobné technologie, které nám pomáhají sledovat a analyzovat vaše chování na webu, zlepšovat uživatelskou zkušenost a poskytovat personalizovaný obsah a reklamy. Máte možnost upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítal cookies nebo vás informoval o jejich používání. Však uvědomte si, že vypnutí cookies může omezit některé funkce našeho webu.

Třetí strany

Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše webové stránky a neplatí pro externí odkazy nebo weby třetích stran, na které může být odkazováno na našem webu. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek před poskytováním svých osobních údajů.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Tato zásada ochrany osobních údajů může být pravidelně aktualizována. V případě změn v našich postupech pro ochranu osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím aktualizované verze zásad, kterou zveřejníme na našem webu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky, připomínky nebo obavy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených na našem webu.