T-Mobile byl znovu žalován zákazníkem Sprint za ztrátu přístupu k 5G

T-Mobile je opět v ohrožení, tentokrát kvůli žalobě od rozzlobeného zákazníka společnosti Sprint, který přišel o přístup k 5G po sloučení obou společností. Žaloba je dalším znamením, že se T-Mobile potýká s problémy, které jsou spojeny s jeho nedávným sloučením se Sprintem. Jaké jsou důsledky tohoto právního kroku pro zákazníky T-Mobile?

T-Mobile a Sprint: Co se stalo?

T-Mobile a Sprint se sloučily v dubnu 2020, což vytvořilo největšího poskytovatele mobilních služeb v USA. Sloučení mělo za cíl poskytnout zákazníkům T-Mobile lepší pokrytí a rychlejší připojení k 5G. Nicméně, někteří zákazníci Sprintu se obávají, že sloučením došlo ke zhoršení jejich připojení k 5G.

T-Mobile bylo opět žalováno zákazníkem společnosti Sprint za ztrátu přístupu k 5G. Podle žaloby, kterou podala společnost Sprint, T-Mobile porušil smlouvu o poskytování služeb 5G, kterou uzavřel se společností Sprint. T-Mobile byl obviněn z toho, že zákazníkům nedodržel sliby, které učinil ohledně přístupu k 5G. Společnost Sprint požaduje od T-Mobile náhradu škody za ztrátu přístupu k 5G. Datum vydání Galaxy S Blaze A Samsung Note 2 Sprint jsou dvě zařízení, která byla postižena tímto sporom.

Žaloba od zákazníka Sprintu

V červenci 2020 zákazník Sprintu podal žalobu proti T-Mobile, ve které tvrdí, že sloučením došlo ke zhoršení jeho připojení k 5G. Žalobce tvrdí, že T-Mobile nedodržel svůj slib, že sloučením dojde ke zlepšení pokrytí 5G. Žalobce požaduje odškodné za údajné ztráty, které utrpěl kvůli zhoršení připojení k 5G.

Co to znamená pro zákazníky T-Mobile?

Tato žaloba může mít vážné důsledky pro zákazníky T-Mobile. Pokud žalobce uspěje, může to vést k dalším žalobám od zákazníků, kteří se obávají, že sloučením došlo ke zhoršení jejich připojení k 5G. To by mohlo vést k vyšším nákladům na odškodné a dalším právním nákladům pro T-Mobile.

Jak se T-Mobile brání?

T-Mobile se brání tvrzením, že sloučením došlo ke zlepšení pokrytí 5G. Společnost tvrdí, že její sloučení s Sprintem poskytuje zákazníkům lepší pokrytí a rychlejší připojení k 5G. T-Mobile také tvrdí, že žalobce není schopen prokázat, že sloučením došlo ke zhoršení jeho připojení k 5G.



Závěr

T-Mobile je opět v ohrožení kvůli žalobě od rozzlobeného zákazníka společnosti Sprint, který přišel o přístup k 5G po sloučení obou společností. Pokud žalobce uspěje, může to vést k dalším žalobám od zákazníků, kteří se obávají, že sloučením došlo ke zhoršení jejich připojení k 5G. T-Mobile se brání tvrzením, že sloučením došlo ke zlepšení pokrytí 5G. Ať už bude výsledek jakýkoli, je důležité, aby zákazníci T-Mobile věděli, co se děje.

FAQ

  • Proč T-Mobile byl žalován? T-Mobile byl žalován zákazníkem společnosti Sprint, který tvrdí, že sloučením došlo ke zhoršení jeho připojení k 5G.
  • Jak se T-Mobile brání? T-Mobile se brání tvrzením, že sloučením došlo ke zlepšení pokrytí 5G.
  • Co to znamená pro zákazníky T-Mobile? Pokud žalobce uspěje, může to vést k vyšším nákladům na odškodné a dalším právním nákladům pro T-Mobile.

Zdroje: The Verge , CNET , Engadget .