Rozšíření Verizon 5G: Ugly Residential Cell Towers

Rychlé rozšiřování sítě 5G společnosti Verizon vedlo k rychlému sledování postupů zavádění malých mobilních zařízení, což má za následek nevzhledné obytné věže mobilních sítí. Federální komise pro komunikace (FCC) nařídila velmi krátké období pro schválení, což vedlo k těmto nešťastným pozorováním.

Pravidlo FCC, známé jako „střílené hodiny“, vyžaduje, aby místní vlády schválily nebo zamítly žádosti o malá buněčná zařízení do 90 dnů. To vedlo k nárůstu aplikací pro malá mobilní zařízení, která jsou nezbytná pro nasazení sítí 5G. Pravidlo FCC se setkalo s kritikou místních vlád, které tvrdí, že krátké okno jim nedává dostatek času na řádné posouzení žádostí. nedefinováno

Výsledkem pravidla FCC bylo zvýšení počtu věží obytných buněk. Tyto věže jsou často nevzhledné a mohou být zdrojem sporů mezi sousedy. Kromě toho mohou být věže zdrojem zdravotních problémů, protože vyzařují radiofrekvenční záření. FCC se pokusila řešit tyto obavy tím, že požadovala, aby byly věže umístěny alespoň 500 stop od obytných oblastí.

Výhody 5G sítí

Navzdory kontroverzi kolem pravidla FCC existuje mnoho výhod pro nasazení sítí 5G. Sítě 5G jsou mnohem rychlejší než jejich předchůdci, což umožňuje rychlejší stahování a streamování. To může být výhodné zejména pro ty, kteří spoléhají na internet při práci nebo zábavě. Sítě 5G jsou navíc spolehlivější než sítě 4G, což znamená, že uživatelé mohou očekávat méně přerušených hovorů a lepší pokrytí.

Vliv 5G sítí na místní samosprávy

Nasazení 5G sítí mělo dopad i na místní samosprávy. Pravidlo FCC vyvinulo tlak na místní vlády, aby rychle schválily žádosti o malá buněčná zařízení, což může být problém pro ty, kteří mají omezené zdroje. Místní samosprávy jsou navíc často odpovědné za instalaci a údržbu věží, což může být nákladné.

Závěr

Rychlé rozšiřování sítě 5G společnosti Verizon vedlo k rychlému sledování postupů zavádění malých mobilních zařízení, což má za následek nevzhledné obytné věže mobilních sítí. Pravidlo FCC se setkalo s kritikou místních vlád, které tvrdí, že krátké okno jim nedává dostatek času na řádné posouzení žádostí. Navzdory kontroverzi existuje mnoho výhod pro nasazení sítí 5G, včetně vyšších rychlostí a lepšího pokrytí. Místní samosprávy se také musí potýkat s náklady spojenými s instalací a údržbou věží.FAQ

  • Q: Jaké je pravidlo FCC o „střílených hodinách“?
    A: Pravidlo FCC o „střílených hodinách“ vyžaduje, aby místní vlády schválily nebo zamítly žádosti o malá zařízení do 90 dnů.
  • Q: Jaké jsou výhody 5G sítí?
    A: Sítě 5G jsou mnohem rychlejší než jejich předchůdci, což umožňuje rychlejší stahování a streamování. Sítě 5G jsou navíc spolehlivější než sítě 4G, což znamená, že uživatelé mohou očekávat méně přerušených hovorů a lepší pokrytí.
  • Q: Jaké důsledky má pravidlo FCC pro místní samosprávy?
    A: Pravidlo FCC vyvinulo tlak na místní vlády, aby rychle schválily žádosti o malá buněčná zařízení, což může být problém pro ty, kteří mají omezené zdroje. Místní samosprávy jsou navíc často odpovědné za instalaci a údržbu věží, což může být nákladné.

Další informace o rozšíření sítě 5G společnosti Verizon a pravidle FCC naleznete na adrese webové stránky FCC a Web společnosti Verizon .